Czy stosować zabezpieczenia, blokady w roletach zewnętrznych?

Czy stosować zabezpieczenia, blokady, rygle w roletach zewnętrznych

Ogromna popularność rolet zewnętrznych w ostatnich latach spowodowana jest głównie ochroną przed słońcem i nagrzewaniem a także ze względu na dodatkową izolację. Nie zapominajmy jednak, że pierwotnym przeznaczeniem stosowania rolet było zabezpieczenie i ochrona antywłamaniowa. Jeśli więc stosujemy rolety zewnętrzne, warto wyposażyć je w dodatkowe mechanizmy blokujące, które uniemożliwiają podniesienie rolety osobom niepowołanym. Zastosowanie dodatkowych blokad w roletach nie jest dużym wydatkiem a zyskamy dzięki temu dodatkową funkcje zabezpieczającą. Rolety zewnętrzne są znacznie bardziej estetycznym rozwiązaniem zabezpieczającym niż na przykład kraty w oknach.


Zabezpieczenia do rolet, uniemożliwiające podniesienie rolety od zewnątrz, występują w kilku wariantach a zastosowanie poszczególnej blokady uzależnione jest od typu rolety, sposobu jej montażu czy też sposobu podnoszenia rolety.
Rygle ręczne do rolet

Rygiel ręczny rolety

Rygiel ręczny jest najprostszym i zarazem najtańszym sposobem blokady rolety. Najtańszy nie oznacza jednak najgorszy, można nawet pokusić się o stwierdzenie, że wręcz przeciwnie. Rygiel ręczny jest to rodzaj zasuwki, który montowany jest w listwie dolnej rolety. Aby zablokować roletę z ryglem ręcznym, po opuszczeniu rolety, przesuwamy zasuwkę na zewnątrz, w stronę prowadnicy rolety. Aby odblokować roletę przed jej podniesieniem musimy przesunąć zasuwkę rygla do wewnątrz, czyli odsunąć ją od prowadnicy. Jak więc widać z powyższego opisu blokowania rolety, rygle ręczne w roletach stosowane mogą być wyłącznie, jeśli mamy dostęp do rolety. Okno lub drzwi, na których zamontowana jest roleta z ryglem ręcznym, muszą być otwieralne do środka. Tym samym nie ma możliwości stosowania rygla ręcznego przy oknach nieotwieralnych, typu fix, czy przy otwieranych na zewnątrz. Rygli ręcznych nie stosujemy również w roletach montowanych bezpośrednio do ramy okna.


Ten rodzaj blokady stosowany jest również wyłącznie w roletach podnoszonych manualnie. Bezwzględnie zakazane jest stosowanie rygla ręcznego przy podnoszeniu elektrycznym, ponieważ jeśli zapomnimy, że mamy zablokowany rygiel i zasterujemy roletą, ten nie odblokuje się i dojdzie do uszkodzenia rolety i silnika.

Rygiel automatyczny do rolet

Rygiel automatyczny w rolecie

Rygiel automatyczny często mylnie kojarzony jest z koniecznością podłączenia elektryki do jego działania. Trochę w błąd może wprowadzać tutaj nazwa rygla, ale ten rodzaj blokad, nazywany jest automatycznym ze względu na sposób działania. Przy opuszczaniu rolety i zamykaniu się prześwitów pomiędzy lamelami rolety (perforacji) dochodzi do zluzowania specjalnego cięgna, które jednocześnie luzuje i automatycznie wysuwa bolce, umiejscowione w listwie dolnej rolety. Bolce wchodzą w wyżłobienia w prowadnicach rolet. Przy podnoszeniu rolety, dochodzi do napięcia cięgien i automatyczne wsunięcia bolca do listwy dolnej i odblokowania rygla.


Rygle automatyczne stosujemy w roletach zewnętrznych podnoszonych ręcznie. Nie musimy przy tym typie blokad pamiętać o każdorazowym otwieraniu okna i blokowaniu rygli. Rygiel automatyczny sprawdza się w oknach typu fix lub otwieranych na zewnątrz. Tych rygli również nie stosujemy w roletach sterowanych elektrycznie. Chociaż jest to prosty i z zasady bezawaryjny mechanizm, to jeśli dojdzie do zablokowania cięgna np. przez zamarzającą wodę w okresie zimowym lub poprzez zebranie się brudu na bolcu i rygiel nie będzie poprawnie działał, może to spowodować uszkodzenie silnika przy podnoszeniu elektrycznym.

Wieszaki blokady do rolet

Wieszak blokujący rolety

Wieszaki blokujące, zwane również wieszakami blokad, jest to typ zabezpieczeń, stosowany w roletach automatycznych, czyli podnoszonych elektrycznie przy pomocy silnika. Jest to jedyny rodzaj blokady, który działa wyłącznie z roletami elektrycznymi. Wieszaki blokady montowane są w skrzynce rolety i stanowią sztywne połączenie pancerza rolety z wałkiem. Aby wieszaki blokady działały poprawnie, roleta musi opadać na stabilne podłoże, np. parapet. Przy poprawnym wyregulowaniu ustawień i pozycji krańcowych silnika, w dolnym położeniu rolety, wieszaki blokujące dociskają pancerz rolety do podłoża, uniemożliwiając tym samym podniesienie rolety od zewnątrz. Przy wieszakach blokadach niezwykle ważne jest, by roleta opadała na czyste podłoże, wolne od śniegu czy też przedmiotów uniemożliwiających poprawne przyleganie rolety do podłoża.


Wieszaki blokady są elementem wymaganym przy napędach elektrycznych przeciążeniowych i stanowią one integralną cześć rolety, konieczną do poprawnego działania silnika.

Zamek baskwilowy do rolet

Roleta zamykana na kluczyk

Tak zwana roleta zamykana na kluczyk, jest to roleta wyposażona w specjalny zamek baskwilowy do rolet, czyli rodzaj zamka kluczykowego w listwie dolnej rolety. Zasada działania zamka baskwilowego w rolecie jest bardzo prosta. Przekręcenie kluczyka w zamku baskwilowym w rolecie powoduje wysunięcie sztab, wchodzących w wyżłobienia wewnątrz prowadnicy rolety. Ten rodzaj blokady rolety stosowany jest zazwyczaj w połączeniu ze sprężyną samozwijającą rolety, w roletach montowanych na drzwi i jedyne wejścia do pomieszczeń (np. sklepów). Zamek do rolety + sprężyna pozwala na zamykanie i blokowanie rolety od zewnątrz. Zamek baskwilowy kluczykowy w rolecie jest obustronny więc możemy nim blokować roletę zarówno od zewnątrz jak i od środka.


Zamek baskwilowy do rolety, chociaż rzadko, ale stosowany jest również zamiast rygli w roletach zamykanych ręcznie od środka. Takie rozwiązanie jeśli już, to stosowane jest w sklepach. Niedogodnością takiego blokowania rolet jest konieczność każdorazowego wyjścia na zewnątrz po opuszczeniu rolety i przekręcanie zamka kluczykiem. Kluczyki w zamkach nie są uniwersalne i każdy zamek w rolecie ma swój własny kluczyk służący do blokowania rolety.


Z oczywistych względów zamek baskwilowy do rolet nie może być stosowany w roletach podnoszonych elektrycznie. Jeśli ktoś by zapomniał odblokować zamek baskwilowy i zaczął otwierać roletę silnikiem, doszłoby do uszkodzenia rolety i najprawdopodobniej do spalenia silnika.
Blokady do rolet - czy warto

Jak więc widać, rolety zewnętrzne mogą być blokowane na kilka sposobów. Z pewnością zastosowanie blokady w rolecie, czy to rygla ręcznego czy rygla automatycznego czy wieszaka blokady czy też zamka baskwilowego, spowoduje wzrost jej walorów zabezpieczających i znacząco utrudnia przejście rolety przez osoby niepowołane. Wybór odpowiedniego zabezpieczenia jest sprawą indywidualną i uzależnioną od wielu czynników technicznych jak i użytkowych.Źródła:

  1. https://www.wolny.org.pl
  2. https://www.wolny.org.pl/Rolety-lodz/Rolety-zewnetrzne.html
  3. https://pl.wikipedia.org
Porady