Jak użytkować rolety zewnętrzne - Instrukcja obsługi rolet i zalecenia

Jak użytkować rolety zewnętrzne - Instrukcja obsługi rolet i zalecenia

Rolety zewnętrzne są niezwykle przydatnym i wartościowym elementem. Ze względu na swoją charakterystykę, rolety zewnętrzne są podnoszone i opuszczane praktycznie każdego dnia, a nawet kilka razy dziennie. Warto więc stosować się do kilku prostych zasad obsługi, które pozwolą na wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie rolet.Ogólne zalecenia odnośnie użytkowania rolet zewnętrznych


Instrukcja Obsługi rolet zewnętrznych - Firma WOLNY


Powierzchnia, na którą opada roleta (parapet lub posadzka) musi być czysta i nie może się na niej nic znajdować (np. śnieg, lub jakieś przedmioty). Przed opuszczeniem rolety, należy upewnić się, że w polu pracy rolety nie znajdują się żadne przeszkody, które uniemożliwią prawidłową pracę góra/dół. W takim wypadku należy usunąć wszelkie przeszkody i dopiero przystąpić do podnoszenia lub opuszczania rolet.


Rolety zewnętrzne nie mogą być opuszczane jeśli pod prowadnicami nie znajduje się żadna stała powierzchnia (typu parapet, posadzka itp.). Dotyczy to zwłaszcza rolet montowanych na budowach, lub w trakcie prac remontowych, gdzie nie ma jeszcze parapetów i balkonów. Opuszczanie rolety w takich warunkach sprawi, że pancerze rolety wysunie się z prowadnic i może dojść do uszkodzenia rolety.
Rolety zewnętrzne przy silnym i porywistym wietrze


Instrukcja Obsługi rolet zewnętrznych - Firma WOLNY Łódź


Rolety zewnętrzne stanowią znakomitą zaporę dla naszych okien, chroniąc je przed odziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak śnieg deszcz czy też wiatr. Warto jednak pamiętać, by w okresie występowania porywistego wiatru, czy też burz i wichur, gdzie porywy wiatru często przekraczają 50km/h, rolety zewnętrzne powinny być całkowicie podniesione (zwinięte w skrzynce) lub całkowicie zamknięte (pancerz rolety w całości zamknięty, bez prześwitów pomiędzy listwami pancerza). W żadnym wypadku nie należy pozostawiać rolety częściowo otwartej. Pancerz rolety pozostawiony na przykład w połowie długości rolety, może podczas porywistych podmuchów wiatru zostać podwiany i uszkodzony.Obsługa rolet zewnętrznych w okresie zimowym


Obsługa rolet zewnętrznych w okresie zimowym - Firma WOLNY Łódź

Szczególną uwagę należy zwrócić na obsługę rolet w okresie zimowym, gdzie rolety są narażone na przymarznięcie i oblodzenie, poprzez padający marznący deszcz lub śnieg. Szczególnie należy zwracać uwagę podczas przejść temperatury przez zero, gdzie przy lekkim plusie pada deszcze, a następnie dochodzi do oblodzeni po spadku temperatury poniżej 0°C


W takich warunkach, przed próbą podnoszenia lub opuszczania rolety, należy sprawdzić, czy roleta nie przymarzła. W takim wypadku nie należy sterować roletą i trzeba najpierw usunąć śnieg lub lód. Jeśli dojdzie do przymarznięcia listwy końcowej do podłoża, to w żadnym wypadku nie należy podnosić takiej rolety, zwłaszcza jeśli mamy roletę sterowaną za pomocą standardowego silnika elektrycznego, bez funkcji przeciążenia. Dla bezpieczeństwa obsługi rolet elektrycznych zimą, warto zainstalować dostępne w naszych roletach silniki przeciążeniowe SIMU, które same zatrzymają pracę rolety, jeśli ta przymarznie do podłoża.


Zwróćmy również uwagę, jeśli roleta jest mokra i zostanie zwinięta do skrzynki, to jeśli przyjdzie mróz, pancerz rolety może przymarznąć w skrzynce i nie będzie się opuszczał. Przy wszelkich nieprawidłowościach należy natychmiast odstąpić od sterowania rolety.


Również przy podnoszeniu ręcznym, nie należy starać się podnieść /opuścić rolety za wszelką cenę i „na siłę” ciągnąć sznurek lub taśmę.


W okresie zimowym nie należy pozostawiać rozszczelnienia perforacji rolety (szczelin / prześwitów w pancerzu), gdyż w okresie przejścia temperatury przez zero, jeśli w perforacji znajdzie się woda np. z opadów, to po spadku temperatury poniżej zera, woda w perforacji może zamarznąć, doprowadzając do uszkodzenia pancerza i rolety. Takie uszkodzenia powodują nieprawidłowe składanie się pancerza rolety i pozostaje prześwit w perforacji pancerza.


Jeśli podczas obsługi oblodzonej rolety słyszymy niepokojące dźwięki i trzaski lub czujemy opór, należy niezwłocznie odstąpić od opuszczania / podnoszenia rolety.Instrukcja obsługi rolet


Do zamykania oraz otwierania rolety zewnętrznej służą: napędy elektryczne na przełącznik klawiszowy lub kluczykowy oraz napędy sterowane z pilota, napędy ręczne typu taśma lub linka.

Opuszczanie ręczne rolety

Instrukcja obsługi ręcznej rolety Firma WOLNY - Rolety Zewnętrzne Łódź

Aby opuścić roletę z podnoszeniem ręcznym, należy chwycić oburącz linkę i wyciągać ją z kasetki (zwijacza linki) pod kątem około 20 stopni delikatnym ruchem do siebie. Zawsze należy mocno trzymać linkę przynajmniej jedna ręką. Nigdy nie należy gwałtownie puszczać linki gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia hamulca w zwijaczu i samego zwijacza linki. Opuszczanie powinno się odbywać jednostajnym i spokojnym ruchem, w zrównoważonym tempie.


Nie można wyciągać dużej ilości linki ze zwijacza i puszczać, doprowadzając do bardzo szybkiego opuszczania rolety i uderzania jej o podłoże. Zbyt szybkie opuszczanie rolety sterowanej ręcznie może doprowadzić do powstania uszkodzeń mechanizmu.


Roletę można pozostawić w dowolnej pozycji (np. w połowie wysokości okna). Jednak przy ciężkich roletach, zaleca się unikać zostawiania pancerza rolety tuż nad parapetem. Gdy listwa końcowa pancerza jest tuż nad podłożem, około 0,1cm – 15cm, to działają największe przeciążenia na hamulec i zwijacz linki / taśmy. W takim wypadku lepiej jest już opuścić roletę na tyle, by listwa końcowa dotknęła podłoża.

Podnoszenie ręczne rolety

Aby podnieść roletę należy złapać oburzać za sznurek i ciągnąć go pionowo w dół, wprowadzając go do kasetki, gdzie zostanie stopniowo nawijany. Pamiętajmy, że w miarę podnoszenia rolety, powinniśmy używać coraz mniej siły, gdyż roleta jest coraz lżejsza. Pozwoli nam to uniknąć uderzania blokad, zapobiegających wciągnięciu pancerza w skrzynkę rolety, które umieszczone są w listwie końcowej pancerza.


Podnoszenie / opuszczanie rolety elektrycznej


Instrukcja obsługi rolety elektrycznej Firma WOLNY - Rolety Zewnętrzne Łódź

Sterowaniem rolet zewnętrznych powinny zajmować się osoby dorosłe. Nie należy dzieciom pozwalać bawić się pilotem sterującym roletami czy też przełącznikiem od rolet. Ciągła praca rolety zewnętrznej wyposażonej w silnik elektryczny spowoduje włączenie się zabezpieczenia termicznego po około 4 minutach, co uniemożliwi pracę silnika aż do momentu jego ostygnięcia. W skrajnych temperaturach czas też może wynosić nawet 40 minut. Ciągłe przegrzewanie silnika rolety może ostatecznie doprowadzić do uszkodzenia wyłącznika termicznego, co spowoduje spalenie silnika.


By zasterować roletą elektryczną, przy pomocy przełącznika klawiszowego, należy wcisnąć przycisk z oznaczeniem odpowiedniego kierunku:


- strzałka w górę – podnoszenie rolety;

- strzałka w dół – opuszczanie rolety;Jeśli nasz przełącznik żaluzjowy jest bez podtrzymania napięcia (odskakuje po puszczeniu go), to należy trzymać wciśnięty przycisk podczas pracy rolety. Puszczanie przycisku spowoduje zatrzymanie rolety. W skrajnych pozycjach, na samym dole i na samej górze, roleta elektryczna zatrzyma się sama, poprzez wyłącznik krańcowy w silniku rolety.


Jeśli posiadamy przełącznik klawiszowy żaluzjowy z podtrzymaniem napięcia, wystarczy wcisnąć odpowiedni klawisz z kierunkiem pracy rolety. Klawisz pozostaje wciśnięty. Jeśli chcemy zatrzymać pracę rolety musimy wycisnąć klawisz do pozycji pierwotnej (stop). W punktach krańcowych, na samej górze i na samym dole, silnik sam wyłączy pracę rolety. Po zakończeniu pracy rolety możemy wycisnąć przycisk na przełączniku do pozycji pierwotnej (pozycja stop).


Do sterowania roletami wyposażonymi w silnik radiowy, służą piloty. Aby podnieść lub opuścić roletę, należy wcisnąć odpowiedni przycisk na pilocie z oznaczeniem kierunku dół lub góra. Do zatrzymania pracy rolety w dowolnym momencie należy wcisnąć przycisk stop. W skrajnych położeniach, silnik radiowy sam wyłączy pracę rolety poprzez wyłącznik krańcowy. 

Zobacz również
  rolety podtynkowe
  Rolety podtynkowe

  Rolety zewnętrzne podtynkowe to nowoczesne rozwiązanie przewidziane dla nowych domów. Dzięki specjalnym, podtynkowym skrzynkom Integro, rolety chowają się w zewnętrznej elewacji budynku.

  Bogata gama kolrów i oklein rolet podtynkowych ożywi każdą elewację budynku czyniąc ją bardziej atrakcyjną.

  Rolety montujemy w nowych domach, przed ociepleniem budynku.

  Więcej


rolety zewnętrzne
Rolety zewnętrzne

Nasze rolety zewnętrzne chronią Państwa prywatność i spokój. Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów nasza firma opracowuje nowoczesne konstrukcje rolet. Oferujemy szeroką gamę profili aluminiowych, a także wiele optymalnych rozwiązań sterowania roletami.

Do produkcji rolet używamy wyselekcjonowanych elementów, gwarantując ich najwyższą jakość.

Więcej
Rolety zewnętrzne Łódź